Rahvakogu, avita…

Presidendi egiidi all kokku kutsutud Rahvakogu on pälvinud kõvasti kriitikat. Ka minu arust paljuski õigustatud kriitikat. Juba nimi on liialt pretensioonikas, viitab ülevaltpoolsele manipulatsiooni- ja teisalt altpoolsele eneseupitamisvõimalustele. Ehk siis koht manipulaatoritele ja grafomaanidele. Asisemad inimesed suhtuvad asja õigustatult kahtlustega. Ausam ja õigem, sisult vastavamgi, oleks vast olnud see internetikeskkond nimetada Rahva Hääleks…

Aga sellegipoolest…Mulle pakub see värk huvi kahel põhjusel

Esiteks, siin on hästi näha , kuidas ja milliste manipulatsioonidega püütakse nullida ja naeruvääristada sinna ikka sekka juhtuvaid täiesti asjakohaseid sisulisi ettepanekuid

ja teiseks: ma isiklikult olen küll alati valmis ükskõik kuhu esitama oma argumenteeritud ettepanekuid. isegi ette teades, et pean selleks  rinda pistma igasugu demagoogide-manipulaatoritega

Kuna on olemas ka oma kodukohta puudutav ja Rahvakogu etteantud temaatikaga kattuv probleem ( viimastel KOV valimistel kasutas IRL ära seaduseauku valimisseaduses ning kirjutas mu koduvalda sisse paraja kamba, IRL.I sisevalimistelgi juba gastrollinud Peipsi äärseid vene kalureid,  sai siis tehtud kaks ettepanekut:

Lõpetada valimispettused ja -manipulatsioonid KOV valimistel

Kuigi EV PS sätestab, et KOV valimistel osalevad valijatena ainult antud KOV territooriumil püsivalt elavad inimesed, annab aga kehtiv KOV valimisseadus võimaluse valimistel osaleda kõigil neil, kes on pelgalt kantud konkreetse KOV elanike registrisse. Tehniliselt on võimalik (tänu registrite ja nende üle kontrolli puudulikkusele) olla elanik ja valija ka selles omavalitsuses, kus pole kunagi käidudki ja kus pole ka kinnisvara..
Kuna kohalik võim sõltub elanike ja valijate vähesuse tõttu väga palju juba mõnedest üksikutest konkreetsetest antud häältest, on paljudes valdades täiesti võimalik huvitatud isikutel või gruppidel (näiteks parteidel või ärigrupeeringutel) mõnekümne “imporditud” või “eksporditud” “õieti” hääletava valija abil kaaperdada kohalik võim. Ehk kaaperdada ja naeruvääristada ka demokraatia kohtadel.Selline praktika on järjest laienev ja viimastel valimistel kasutati seda (ajakirjanduse poolt tõestatult) näiteks Alajõe, Paldiski, Kihnu ja Vormsi omavalitsustes.
Sellise praktika, mis sisuliselt ju valimispettus või -manipulatsioon, lõpetamiseks tuleks anda KOV volikogudele õigus (etteantud juriidilistes piirides) kehtestada konkreetse omavalitsuse püsielaniku statuut. Need KOV volikogu poolt püsielanikuks tunnistatud isikud moodustaksid siis ka konkreetse KOV valijaskonna. Valijate nimekirja peaks ja täiendaks samuti kohalik valimiskomisjon. VVK vaid kinnitaks nimekirjad ja lahendaks kaebused ja vaidlused

ja

KOV valimistel olgu õigus valida ja olla valitud vaid kohalikel inimestel

EV Põhiseadus sätestab:”Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad”
Ülaltoodud lause mõte peaks ju olema üheselt selge: kohaliku elu üle otsustavad kohalikud inimesed. Ja kohalikud inimesed on need inimeed, kes elavad püsivalt selles kohas.
Kuid KOV valimisseadus sätestab:§ 5.(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas või linnas.
Ehk siis valimisõigus on kõigil neil, kes (erinevatel põhjustel) fikseerisid oma elukoha mingi konkreetse KOV-i registris. Või keegi (näiteks mingi partei funktsionäär) tegi seda tema eest… Ehk KOV valimistel osalevad ja seega kohaliku elu küsimusi võivad vabalt otsustada need isikud, keda konkreetse kohaliku kandiga seob vaid märge rahvastikuregistris
Ettepanek: Sätestada KOV valimisseaduses
§ 5.(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikust ja Euroopa Liidu kodanikust vastava valla või linna maa-alal püsivalt elaval isikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle selle püsiva elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister).
Mis vahe? Vahe selles, et märge rahvastikuregistris oleks nüüd täiendav püsielanikuks olemise kriteerium, muutmata ära teisi kriteeriume ja vastavus PS-ga oleks parem.
Kokkuvõtvalt ja kujundlikult:
Sama asi kujundlikult.
Kuna Põhiseadus paneb paika nõude, et tuleb püstitada piirdeaed piiramaks mitteasjaomaste kodanike pääsu asjaomaste kogunemisele, ootaks seaduselt muidugi seda, et see näeks ette, kuhu, milline ja kuidas see aed püstitatakse. Seadus näitab praegusel kujul kahjuks ära ainult seda, kus on aiaauk….

Huvitav tõepoolest, kuidas nende ettepanekutega edasi läheb…Aga blogi lugejad võiks ju natuke aidata ka…Toetada, tuua poolt- ja vastuargumente…Soovitavalt muidugi sel Rahvakogu lehel, aga võib ka anonüümselt siinsamas kommentaariumis…

9 kommentaari “Rahvakogu, avita…

 1. Kogu küsimus on läbikukkunud majanduspoliitika, Rahvakogu ei omas reaalsuses mitte mingit tähtsust.Küsimus on geopoliitikas……..
  KOV ja Riigikogu valimised ei saa muuta ,seda mida muuta poole võimalik……

 2. Praegusest vormsi vallaladvikutst vist lahti ei saa, kui just uued kandideerijad samu võtteid ei kasuta, et olla nö konkurentsivõimelisemad.

 3. Tänapäeva maailmas tähtajalise paiksustsensuse kehtestamine…pehmelt öeldes tagurlik.

 4. Nii et mittekodanikelt KOV valimise õigus ära? Venelastega järjekordne tülinorimine.

 5. Margus Kiis’ile – mittekodanike valimisõigus on tagatud sama seaduse sama § järgmise punktiga ja selle muutmiseks ettepanekut ei ole, seega viimane kommentaar on veidi mööda ja selles osas ei nori keegi tüli. Aga see selleks hetkel.

  Kommenteerin millalgi selle kogu lehel ka aga üldiselt mõtte suunaga pigem nõus – see ajaline piir ja kriteeriumid mis hetkest saab lugeda püsivaks elanikuks peaks olema paikas – piisavalt lühike periood, et arvestada inimeste võimaliku liikuvusega (ja sellega, et Eesti on väga väike ja omavalitsused enamasti mõistusevastaselt väikesed st nii kandidaatidel kui valijatel on võimalik end üsna kiirelt kohalike oludega kurssi viia) ning piisavalt pikk, et viimase hetke alatuid poliitmänge vähendada.

  Samas rahvastikuregister on täna naljakoht, tasuta bussipileti või pensionilisa eest ümberkirjutamine ei oma sisuliselt mingeid tagajärgi, st kui püsivale elukohale valimiste kontekstis rohkem tähelepanu pöörata, siis tuleb alustada sellest, et kirjas olev püsiv elukoht ka reaalsusega kattuks.

  Seda esimest ettepanekut ei saa muidugi paraku teostada, st püsielaniku staatuse määratlemist ei saa panna KOV volikogude kohustuseks/õiguseks – kohe kui kaks omavalitsust kehtestaks erineva registreerimisperioodi või tingimused, tekiks ilmselt vastuolu ühetaoliste valimiste printsiibi ja põhiseadusega, st kui reegleid karmistada on ainus võimalus seda teha ühiselt terves riigis.

  Mõned ettepanekud tahavad teha sunnismaisemaks jällegi kandidaate, mitte valijaid (näiteks: http://www.rahvakogu.ee/ideas/411-valimised-voiksid-olla-veelgi-enam-ringkonnakesksemad)…

  1. Noh, Margus tulistab lihtsalt puusalt, asjasse süvenemata..
   Aga PS vastavusest…Minu väide on see, et kui PS järgi kohaliku elu küsimusi otsustavad kohalikud inimesed ja kui sellesama PS järgi valimised peavad olema ühetaolised, siis KOV-dele hüpoteetiliselt antav õigus otsustada, kes on kohalik inimene ja seega KOV valija, vastab väga hästi PS sisulisele nõudele.valimiste ühetaolisuse kohta. Kõigil KOV-del oleks ju samad õigused samades etteantud piirides. Nagu juba praegu on KOV-del õigus etteantud piirides kehtestada omi makse ja muuta näiteks riikliku maamaksu maksumäära

 6. Nüüd, kus kodupartei on alasti kui kuningas võiks meenutada põhjendust parteilaseks hakkamise kohta aga see oli ja on REF-i tegevuse teadjatele ammu teada,ei ole uudis. Aasta oli 1995.a.sügis kui Ansip koos abikaasga ja Siim Kallas erastasid partei….Siit ka tagasihoidlik küsimus- milleks oli vaja astuda …..sisse.
  Tom! Ma mõnuga loen seda blogi,mõnikord olen pahandusi teinud aga ei saa aru, mis on Sinu tegutsemise “leitmotiiv”…. Kas oleks õigem hakkata vaatama suuremat plaani või …tegeleda sisult hetkel mõtetu võitlusega…..tuuleveskitega. On ju teada matemaatiliste ülesannete lahendamise loogika…..Ühiskonna elus toimib see samuti,sest valesti püstitatud eeldus ei too tulemit,samuti ka see ,et kõik on pidevas liikumises ja muutumises …vastandite…Marksismi-lenininismi klaasikuid koos ida tarkadega ei tohi unustada…
  Kas inimene kui isiksus peab ennast klassifitseerima, grupeerima,alaliigitama? Ilmselt ei pea,kas peab olema vasak ja parempoolsus,idealism ja pragmatism jne. On olemas vaid on loodud kujutelm ,printsiibil jaga&valitse-see on sotsiaalteaduste valdkond ,mida kasutatakse ühiskonna ehk sootsiumiga manipuleerimisel.KOGU LOO MÕTE ON ÄÄRMISELT LIHTNE – “Pokumaa” on üks õige vaatenurk ja E.Valter oli ka üks tark mees,Eestis on neid palju….

  1. Sa vist oled ka (kaas)orav või vähemalt toetajaliige, kes saadetud missioonile mu parteistumise tegelik motiiv välja uurida…Tean lihsalt et ainult oma rikutuse tasandil mõelda suutvatel mu parteiülemustel käib ka see mu motiiv hirmsasti pinda. Küll ma varsti räägin täpsemalt, ootan ainult arengud (mida ma niikuinii oluliselt mõjutada ei saa) ära…

 7. Tom! See ei ole eriti kaval avaldus!Tasub meenutada “Onu Remuse” jutte………Mis aga arenguid puutub ,siis Iseseisvuspartei “leito” teeb head , aga viljatut tööd.Orava Partei asemel oleks ka VARESE PARTEI olnud hea lahendus,mitte “johannes” , muidugi……..Mõiste-partei ülemus- anakronism ajaloo avarustelt.Ma ilmselt …..uurida…,et teisti öelda LR” Kajaka lend” Livingstone J. lugu….aga see on paljudele liialt keerulinine nagu ka “Noored Lõvid”…
  Tom,kui Sa lähed ajaloos tagasi ja emotsioonideta analüüsid ,siis tulemus on positiivne, Eesti NSV-s oli areng aga mitte regress…aga meie puudus on rahva väiksus ja üldine arengupeetus.USA kui demokraatia kantsi eduvalem on alatus………….

Kommenteerimine on suletud.