Harta 12 : Miks ma ei liitu

 

Sest suuresõnalise suuremale demokraatiale ja kodanikuühiskonna arenemisele suunatud üleskutses räägitakse kõigest, mida kõike on demokraatia arenguks vaja  ja kus kõikjal seni valetatakse, aga ei räägita demokraatia alustoeks olevatest vabadest ja ausatest valimistest. Ehk silmakirjalikult vaikitakse petmistest ja valetamistest seniste valimiste läbiviimisel.

Sest üleskutse tekstis puudub vähimgi viide valimispettustele viimastel kohalikel valimistel. Vähemalt osa allakirjutanuid (ja täna ohtralt eksponeeritud nägudest) on mulle teadaolevalt nende probleemidega (mille kõrval on parteide rahastamise teema köki-möki) väga hästi kursis ja vaikivad ainult oma poliitilise tuleviku säilitamise huvides. Ehk on silmakirjalikud.

Sest üleskutse tekstis puudub vähimgi viide probleemidele e- valimistel. E-valimiste teema on jäetud puhtal kujul E. Savisaarele poliitiliseks mängurluseks, manipulatsioonideks, santažeerimiseks…Juba homme kuuleme sellest rohkem…kui Edgar lubab…

Sest e-valimistel ilmselt veel ka peteti. Ka tehnilise apsaka varjamine on petmine. Eriti valimistel