Nõudmine patuoinaste järele aina kasvab…

Olemegi seisus, kus otsitakse oma ebaõnnestumiste varjamiseks süüdlasi…Esialgu, nagu ikka taolistel juhtudel kombeks, peaasjalikult neid, kes oleks nõus süüdi olema võõraste pattude eest ehk kes oleks nõus olema patuoinaks… Ehk siis tankiste või keerukamatel juhtudel fiktiivseid tankipolgu komandöre…Et seda reaalset süüdi olemise ja vastutuse võtmise asja võimalikult kaua edasi lükata…

Üsna klassikaline juhtum…Alametsale jõudu, sest vaevalt oli tema töölevõtmise lepingus  selgelt formuleeritud: raha tuleb anda ainult “omadele”…Seda ju vaikimisi ainult loodeti ja selles mõttes väga sarnane Meikari juhtumiga, kus kõik läheb p…sse ainult selle pärast et otsustajad-diilitajad on nõrgad inimesetundjad ning liialt kinni oma väärastunud väärtushinnangutes: “ta peab ju, kui tahab kuhugi edasi jõuda, midagi ära teha… aru saama, kuidas on õige käitumine !..