Ettepanekuid erakondade rahastamise korrastamiseks

kuna RK Põhiseaduskomisjon pöördus täna vastavate ettepanekute saamiseks avalikkuse poole…eks siis võib ju neid vist teha

1. Erakondi rahastatakse edaspidigi liikmemaksudest, eraisikute annetustest ja riigieelarvest

2.kogu erakondadele minev raha läheb erakondade kätte läbi Riigikontrolli haldusalas oleva sõltumatu vahendaja. Olgu see siis Erakondade Rahastamise Sihtkapital või Erakondade Haigekassa…

3. Liikmemaksule kehtestatakse alampiir, näiteks 50 eurot aastas. Liikmemaksu mittetasumisel eelmise aasta eest langeb erakonna liige liikmeskonnast automaatselt välja. Arvestust peab seesama Sihtkapital

4. Lubatud on nii isikustatud kui ka anonüümsed annetused kuni kehtestatud ülempiirini, näiteks 1000 eurot aastas

5. Riigieelarvelised vahendid eraldatakse vastavalt saavutatud RK valimistulemustele, näiteks iga erakonnale antud hääl toob järgneva nelja aasta jooksul igal aastal erakonna arvele 5 eurot

Tulemus: riigieelarve kulu kuskil 3milj eurot aastas, millest praegu parlamendis esindatud suurparteidele langeb ca 500000 per kärss  ja paariprotsendilise toetusega RK väljajäänud väikeparteile ca 50 000

Liikmemakse laekub 500 (vähemalt selle piirini peab erakondade kohustuslikku liikmete arvu vähendama) liikmega väikeerakonnale veel 25000 ja 5000 liikmega suurparteile veel 250000

lisaks annetused, mis prognoositavalt võiks olla samas suurusjärgus-

Peaks ju saama selle raha eest teha küll kas väikeerakondade väikest või suurerakondade suurt poliitikat

2 kommentaari “Ettepanekuid erakondade rahastamise korrastamiseks

  1. Éi mingit eraisikute annetusi.Ainult liikmemaksud ja riigi toetus ja kogu lugu.See on mõtetu raha raiskamine.Aitab sita pilpa peal hoidmisest.Ei ole need meie targad juhid ühtegi niimitu korda tavainimesest paremad ja kallimad.

    1. Küsimus pole ju selles, kas, kui palju ja kust saavad parteid ja parteilased raha, vaid pigem kõigi ühiskonnaliikmete põhiseaduslikus õiguses osaleda ausalt poliitika tegemises ja kujundamises. Mingi meelepärase maailmavaate, poliitika või poliitiku toetamine (ka rahaliselt ning ka anonüümselt) käib sinna, selle õiguse realiseerimise, juurde. Ainult toimivad filtrid selle õiguse kuritarvitajatele tuleb ehitada. mina pakuks nendeks filtriteks ühekordse annetuse ülempiiri kehtestamist (no 1000 euro eest seadust ju ei osta) ja teiseks parteide raamatupidamise koondamist ühtsesse kohta mingi avalikku võimu teostava institutsiooni katuse alla. Annetaja ei aja sel juhul asju mitte otse partei peasekretäriga, sest see oleks selgelt ja otseselt altkäemaks…
      arvaks isegi, et I. Tarand astus oma kindlasti siira tahtmisega parteide mõjuvõimu kärpida ja samas muidugi koguda parteidevastasusega poliitilist kapitali (tänase avaldusega http://ap3.ee/?PublicationId=52acea8b-05ca-42d2-90db-f855ddfc561c ) üsna sügavalt ämbrisse

Kommenteerimine on suletud.