Ettepanek maamaksu küsimuses

Polegi eriti selle juba jupp aega kuuma maamaksuteemaga seoses midagi kobisenud. Korra sai küll teoretiseeritud maamaksu reformi vajalikkuse üle. Aga muidu võtab kogu see Edgari ja eriti tema poliitiliste vastaste demagoogiast tiine jahumine ning ponnistamine vastasele sel teemal ära teha muige suule. Pada sõimab katelt. Maamaksu mõte on olla maa kui ressursi efektiivse kasutamise instrument. Edgari jaoks on ta ainult eelarve täitmise vahend ja opositsioon kihutab demagoogiliselt üles inimesi loosungite all, kuhu koonduvad peaasjalikult need, kes üldse ei tahaks mingit maksu maksta…
Edgar kogu oma üüratu administratiivse aparaadiga ei saa õieti maksutõstmisega hakkama isegi omavalitsusele seadusega lubatud piirides. Temasuguse poliitilise mõjuvõimuga mees võiks vast isegi seadust muuta Tallinnale soodsas suunas…Nüüd sai läbi häda tõstetud maksumäära 1.6% maa maksustamishinnast. Kui seadusejärgne võimalus oleks väänata ikka täiega 2.5% ulatuses.
Tean, mida räägin. Juba 2003.a. viisin vaata et ainuisikuliselt, tagasihoidliku parteivälise spetsialistina kaasatud vallavalitsuse lihtliikmena, läbi konkreetse omavalitsuse maamaksumäärade tõstmise maksimumini seadusega lubatust. Minu vastutusalas olevas maakasutuses ja planeerimises oli kord käest ära ja ega seda raha ka vallal selle parandamiseks olnud. Ega midagi, kirjutasin vajalikud eelnõud, töötasin välja kompensatsioonimehhanismid (ilma nendeta on taolise asja ettevõtmine lootusetu), veensin ära vallavanema, vallavalitsuse ja volikogu enamuse, ja asi viidigi läbi. Ilmselt esimese omavalitsusena vabariigis kasutasime maksimaalseid maksumäärasid. Tulemuseks oli see, et maamaksu järsust laekumise tõusust tulenevalt moodustas  seesama maamaks esimesel  maksutõstmise aastal ca 25% valla eelarvest. Sellist tulemust ei ole keegi kunagi saavutanud, ega  enam saavuta ka.  Praeguseks on see näitaja  teiste laekumiste komponentide osakaalu suurenemise tõttu langenud küll kuhugi 15% kanti. Aga pretsedenditult suur on see ikkagi. Pead ei julge anda, aga vaevalt on teist omavalitsust, kus maamaksust tuleks üle 10% eelarvelaekumistest. Asi õnnestus, sest täpse kompensatsioonimehhanismiga jagati laekuv maamaksuraha ümber maad reaalselt kasutavate, seda mingilgi määral hooldavate inimeste kasuks. Need, kellele maa oli vaid nn. kasutuseta seisev investeering, muidugi kaebasid diskrimineerimise üle nii kõrgele ja kaugele kui jäksasid. Kuna oli palju välismaalastest maaomanikke, püüti üles keerutada lausa rahvusvahelist skandaali. Et diskrimineeritakse lausa rahvuslikul pinnal. “Vaeste” välismaalaste korduvad pöördumised meie  õiguskantsleri (tollal Jõks) poole ei andnud siiski mingit tulemust. Kõik  kohaliku tasandi õigustloovad aktid olid vormistatud juriidiliselt korrektselt. Kuigi olin koostanud need ilma juristide abita, ei pidand muutma neis midagi.
Nüüdseks on kõik rahunenud. Kindel märk, et asi oli õige. Seepärast ei saagi aru, miks mujal seda õiget asja ei aeta. Ju lihtsalt ei taheta.
Aga nüüd lubatud ettepaneku juurde. Mida muuta üleriigilises maa maksustamise korras. Ka selles kodude maamaksust vabastamise kampaania kontekstis.
Maamaksugi puhul tasuks sisse viia maksuvaba miinimum. Nagu tulumaksugi puhul. Selle suurus võiks olla võrdne kõige kallima piirkonna minimaalse (praegu vist 600m2) elamukrundi maamaksumääraga keskmise lubatud protsendi kasutamise korral. Rakendatakse ainult maa sihtotstarbelise kasutuse korral. See tähendaks siis reaalselt Nõmme 600m2 eramukrundi maamaksust vabastamist ja sama suurt kompensatsiooni kõigile maaomanikele, kes oma maad sihtotstarbeliselt kasutavad. See tähendaks sisuliselt seda, et Tallinnast väljas oleks maamaksuvabad, olenevalt asukohast, eramukrundid (sellel asuva kasutusloaga eramu ja seal elavate inimeste olemasolul) suurusega kuni 1 ha (nii jämedalt) ja märkimisväärse soodustuse saavad just ka muud maa väikeomanikud. Väiketootmine muutub soodsamaks. Suured maaomanikud aga ei saa sellest mingit erilist leevendust, sellest maa hoidmisel lihtsalt niisama. Kas paned oma maa tulu tootma või loobud efektiivsema tootja kasuks. Ühiskonnale tervikuna on efektiivne maakasutus hädavajalik.

Blogged with the Flock Browser

12 kommentaari “Ettepanek maamaksu küsimuses

Kommenteerimine on suletud.